/Ju:n/

HjonTeatern /juːn teɑːtern/

”Ett hjon var i äldre språkbruk en person som ingick i ett hushåll i egenskap av familjemedlem eller tjänstefolk. Äktenskap betecknades i äldre tider som hjonelag.
Tjänstehjon (eller legohjon) i jordbruket kallades dräng respektive piga.
Ordets ursprungliga betydelse är familjemedlem. Tjänstefolk ansågs ingå i familjegemenskapen.”

HjonTeatern – Folkets teater.

Annonser