Styrelse

Hjon Teaterförening rf:s styrelse består sedan 22.5.2013 av

Sofie Lybäck Ordförande
Isa Lindgren-Backman Viceordförande
Tuuli Heinonen Styrelsemedlem
Susanne Marins Styrelsemedlem
Matias Kuoppala Suppleant
Jan Lehmus, Kassör

Kontakta styrelsen:
info[a]hjonteatern.com

Annonser